รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,642
  502

-  File 1
หัวเรื่อง :  สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์, 10 ศิลปิน 2 แผ่นดิน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, สมุดภาพพระสาทิสลักษณ์, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์, กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
คำอธิบาย :  สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นในวันที่ 21/9/2560 เป็นแบบที่ 2 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง | <br/><br/>กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มศิลปินที่มีใจรัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้มีการนำเสนอถ่ายทอดทางด้านศิลป์ ก่อตั้งเพจเฟชบุ๊กขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน อันได้แก่ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์ โดยรวบรวมผลงานศิลปินที่มีชื่อ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนยิ่ง เป็นมงคลแห่งชีวิตตราบนานเท่านาน ตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน ติดตามผลงานของกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวงได้ที่ www.facebook.com/pg/somsakkugartist ในชื่อกลุ่ม "10 ศิลปิน 2 แผ่นดิน"
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2) 3,642
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ 2,252
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1,191
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 805
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 407

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระบรมสาทิสลักษณ์ นิทรรศการ STKS 21 กันยายน 2562 19 ตุลาคม 2560
พระบรมสาทิสลักษณ์ นิทรรศการ STKS 21 กันยายน 2563 19 ตุลาคม 2560
พระบรมสาทิสลักษณ์ นิทรรศการ STKS 21 กันยายน 2564 19 ตุลาคม 2560
พระบรมสาทิสลักษณ์ นิทรรศการ STKS ร่วมกับศาลปกครอง 30 พฤษภาคม 2568 19 ตุลาคม 2560
พระบรมสาทิสลักษณ์ นิทรรศการ STKS 21 กันยายน 2560 19 ตุลาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ