รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,936
  599

-  File 1
หัวเรื่อง :  สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์, 10 ศิลปิน 2 แผ่นดิน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, สมุดภาพพระสาทิสลักษณ์, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์, กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
คำอธิบาย :  สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นในวันที่ 21/9/2560 เป็นแบบที่ 2 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง | <br/><br/>กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มศิลปินที่มีใจรัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้มีการนำเสนอถ่ายทอดทางด้านศิลป์ ก่อตั้งเพจเฟชบุ๊กขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน อันได้แก่ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์ โดยรวบรวมผลงานศิลปินที่มีชื่อ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนยิ่ง เป็นมงคลแห่งชีวิตตราบนานเท่านาน ตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน ติดตามผลงานของกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวงได้ที่ www.facebook.com/pg/somsakkugartist ในชื่อกลุ่ม "10 ศิลปิน 2 แผ่นดิน"
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2) 3,936
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ 2,396
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1,236
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 849
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 589

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 11 พฤศจิกายน 2560
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11 พฤศจิกายน 2560
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11 พฤศจิกายน 2560
พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 11 พฤศจิกายน 2560
พระบรมสาทิสลักษณ์ นิทรรศการ STKS 21 กันยายน 2562 19 ตุลาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ