รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,300
  662

-  File 1
หัวเรื่อง :  สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์, 10 ศิลปิน 2 แผ่นดิน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, สมุดภาพพระสาทิสลักษณ์, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์, กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
คำอธิบาย :  สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นในวันที่ 21/9/2560 เป็นแบบที่ 2 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง | <br/><br/>กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มศิลปินที่มีใจรัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้มีการนำเสนอถ่ายทอดทางด้านศิลป์ ก่อตั้งเพจเฟชบุ๊กขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน อันได้แก่ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์ โดยรวบรวมผลงานศิลปินที่มีชื่อ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนยิ่ง เป็นมงคลแห่งชีวิตตราบนานเท่านาน ตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน ติดตามผลงานของกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวงได้ที่ www.facebook.com/pg/somsakkugartist ในชื่อกลุ่ม "10 ศิลปิน 2 แผ่นดิน"
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ (แบบที่2) 4,300
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ 2,466
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1,284
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 906
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 668

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 15 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมสอนวาดภาพจากงาน Art for Students สืบสานปณิธานพ่อ ครั้งที่1 2 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมสอนวาดภาพจากงาน Art for Students สืบสานปณิธานพ่อ ครั้งที่1 2 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมสอนวาดภาพจากงาน Art for Students สืบสานปณิธานพ่อ ครั้งที่1 2 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมสอนวาดภาพจากงาน Art for Students สืบสานปณิธานพ่อ ครั้งที่1 2 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ