พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  515     136

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการวาดรูป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช
เจ้าของผลงานร่วม :   DE Channel
คำสำคัญ :   สื่อการเรียนรู้, สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ, การฝึกพัฒนาการสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ, วาดภาพ ระบายสี
คำอธิบาย :  วาดภาพ ระบายสี
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการวาดรูป 515
สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการปั้นดินน้ำมัน 500
สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการตักลูกปิงปอง 270
สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ อ่านจับใจความ 268
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษ ขนาด สั้น ยาว 249

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ผลของการใช้มือถือเลี้ยงลูก 9 กันยายน 2563
ลูกโวยวายเอาแต่ใจ ควรทำอย่างไร 11 สิงหาคม 2563
เด็กไม่ยอมเข้าห้องน้ำต้องสอนยังไง 9 มิถุนายน 2563
ทำไมเด็กถึงเชื่อฟังแต่คุณครู 19 พฤษภาคม 2563
จัดแจงเวลาอย่างไรในช่วงวิกฤต 27 มีนาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการเดาะบอล
2 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการโยนบอล
3 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยเลี้ยงลูกโป่งไม่ให้ตกพื้น
4 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการจุดตัวเลขบนดินน้ำมัน
5 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เคล็ดลับฝึกพูดในเด็ก
6 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการวาดรูป
7 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยกิจจกรรมสันทนาการ
8 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยกิจกรรมตารางเก้าช่อง
9 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกสมาธิโดยการปั้นดินน้ำมัน
10 สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เดินทรงตัวโดยประคองสิ่งของไว้บนศีรษะ