ภัทรพล อัมพะวา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,031
  14,156

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ห้องทำงานของพ่อ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ภัทรพล อัมพะวา
คำสำคัญ :   ในหลวง, รัชกาลที่9, ภูมิพลอดุลยเดช, ทรงงาน, ห้องทำงาน, พ่อหลวง, ฝนหลวง, น้ำ
คำอธิบาย :  คุณภัทรพล อัมพะวา ได้วาดภาพเพื่อส่งเข้าโครงการ วาดเพื่อพ่อ Draw For Kig แสดงความรักและสิ่งที่ระลึกถึงในหลวงได้ทุกเรื่องราว โดยโครงการนี้จะทำการคัดเลือกภาพวาดจำนวน 599 ภาพจัดทำเป็นหนังสือภาพฉบับพิเศษนำไปจัดเก็บที่หอสมุดแห่งชาติและนำไปจัดนิทรรศการต่อ<br/>และคุณภัทรพล อัมพะวา ได้มอบภาพนี้ให้กับโครงการ OER ได้ใช้งานอีกด้วย
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ห้องทำงานของพ่อ 6,031

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ห้องทำงานของพ่อ 14 พฤศจิกายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ห้องทำงานของพ่อ