สำนักงานกิจการยุติธรรม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,749
  1,016

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เจ้าของผลงานร่วม :   กรมป่าไม้, สำนักงานกิจการยุติธรรม
คำสำคัญ :   ไม้หวงห้าม 5 ชนิด, ไม้พะยูง, ไม้สัก, ไม้ยาง, ไม้ชิงชัง, ไม้กะพี้เขาควาย, พรบ.ป่าไม้, กฎหมายป่าไม้, ขั้นตอนการตัดไม้หวงห้าม, ความรู้เรื่องป่าไม้, ไม้หวงห้าม 5 ชนิด, ไม้พะยูง, ไม้ยาง, ไม้กะพี้เขาควาย, กฎหมายป่าไม้
คำอธิบาย :  ไม้หวงห้ามประเภท ก ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในประเทศไทย แม้จะปลูกไว้ในที่ดินของตนเองหรือจะกระทำการใดๆ ต่อไม้ ต้องยื่นคำขออนุญาตทำไม้เพื่อการใช้สอยส่วนตัวต่ออำเภอหรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในท้องที่ ตามขั้นตอนการขออนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำหนดฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530)
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก 1,749
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายขายฝาก 465
กฎหมายการทวงถามหนี้ 420
การทำสัญญากู้เงิน 317
หน่วยงานให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบ 316

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Infographic การเตือนภัยอาชญากรรม เรื่อง ป้องกันรถยนต์หาย 21 มีนาคม 2563
Infographic การเตือนภัยอาชญากรรม เรื่อง ภัยสำหรับผู้หญิง ที่ขับรถโดยลำพัง 21 มีนาคม 2563
Infographic การเตือนภัยอาชญากรรม เรื่อง เบิกถอนเงินอุ่นใจเมื่อไปธนาคาร 21 มีนาคม 2563
Infographic การเตือนภัยอาชญากรรม เรื่อง รู้ทัน กันมอเตอร์ไซค์หาย 21 มีนาคม 2563
Infographic การเตือนภัยอาชญากรรม เรื่อง รถหายจะทำอย่างไร 21 มีนาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล