กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,667
  356

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วิธีทำขนมปลากริมโบราณ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กาณัฐภูมิ์ เอมอุ่นจิตรรัต
เจ้าของผลงานร่วม :   ขนมบ้านยายกรทอง
คำสำคัญ :   ขนม, ของหวาน, ขนมโบราณ, ปลากริม, ขนมไทย
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
วิธีทำขนมปลากริมโบราณ 1,667
แห้วเชื่อม 1,369
วิธีทำขนมสายบัว 891
วิธีทำขนมแห้ว 464
ขนมไทย ขนมเม็ดขนุน 434

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การทำขนมหม้อแกงแบบโบราณ 5 ตุลาคม 2561
ลอดช่องไทย 25 สิงหาคม 2561
เปียกข้าวฟ่าง 25 สิงหาคม 2561
VDO การทอดขนมกง 20 เมษายน 2561
VDO การทอดขนมกง 20 เมษายน 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล