อรวรรณ เสภารัตนานันท์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,607
  739

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เชิงผ้าซิ่นตีนเจ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อรวรรณ เสภารัตนานันท์
คำสำคัญ :   ผ้าซิ่น, ซิ่นตีนเจ, เครื่องแต่งกาย, ผ้าทอ, ผ้าปัก, ผ้าลาว
คำอธิบาย :  ซิ่นตีนเจ เป็นผ้าซิ่นของเผ่าลาวที่อยู่ติดชานแดนประเทศเวียดนาม
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เชิงผ้าซิ่นตีนเจ 2,607
ห้องครัว (เรือนไทยทางภาคเหนือ) 675
การตำข้าว 551
ผ้าซิ่นตีนเจ 406
การสานหิง สานแห 349

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เชิงผ้าซิ่นตีนเจ 16 มีนาคม 2560
โบสถ์วัดพระหลวง 16 มีนาคม 2560
เชิงผ้าซิ่นตีนเจ 16 มีนาคม 2560
เชิงผ้าซิ่นตีนเจ 16 มีนาคม 2560
เชิงผ้าซิ่นตีนเจ 16 มีนาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล