ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  423     583

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  งีบ (Nap)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ดุรงฤทธิ์ สุดสงวน
เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คำสำคัญ :   หลับ, งีบ, นอน, nap
คำอธิบาย :  การงีบ คือการหลับไปชั่วขณะหนึ่ง ประมาณ 10-20 นาที ซึ่งจะส่งผลทำให้ร่างกายรู้สึกสดสื่นและตื่นตัวมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานในระหว่างวันดีขึ้น
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
งีบ (Nap) 423
ควาย (Happy Buffalo) 348
ร่ม (Umbrella) 274
ควาย (Hand up Buffalo) 272
หอยทาก (Snail 4) 263

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ร่ม (Umbrella) 10 มีนาคม 2560
ม้านั่ง (Stool) 10 มีนาคม 2560
เก้าอี้ (Chair) 10 มีนาคม 2560
มังคุด (Mangosteen 2) 10 มีนาคม 2560
แตงโม (Watermelon) 10 มีนาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล