สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  390     173

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไก่ป่า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คำสำคัญ :   Red Junglefowl, ไก่ป่า, ไก่
คำอธิบาย :  Red Juglefowl หรือ ไก่ป่า
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไก่ป่า 390
นกกินปลีอกเหลือง 375
ไก่ฟ้าพญาลอ 351
งีบ (Nap) 321
นกปรอดคอลาย 281

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
นกเฉี่ยวบุ้งกลาง, Indochinese Cuckoo-Shrike 2 พฤษภาคม 2562
นกปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul 2 พฤษภาคม 2562
นกปรอดหัวโขน Red-whiskered Bulbul 2 พฤษภาคม 2562
นกพญาไฟใหญ่ Scarlet Minivet 2 พฤษภาคม 2562
นกแซงแซวหางปลา Black Drongo 2 พฤษภาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล