สันติ สวนศรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,351
  287

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 1
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   ปฐมาวดี แสงวิลัย, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, อภิชาติ เชื้อเชย, ชุตินันท์ อังสุภานิช, ร้าน Panya_Cactus_Home
คำสำคัญ :   แคคตัส, cactus, กระบองเพชร, บ้านแคคตัสลุงตึ๋ง, vdo, การเลี้ยงแคคตัส
คำอธิบาย :  VDO clip การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 1 โดยจะพาไปบ้านแคคตัสของลุงตึ๋ง ผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมานานหลายสิบปี จะอธิบายให้รู้จักเกี่ยวกับแคคตัส วิธีการผสมดิน การปลูก การเปลี่ยนกระถาง และจะให้เห็นถึงสายสัมพันธุ์ของพ่อและลูก โดยมีแคคตัส เป็นตัวเชื่อมโยง
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 1 1,351
ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm) 1,157
VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก 1,025
มะพร้าวทะเลทราย 902
Slide presentation การใช้งาน Piktochart 763

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การแสดงในนิทรรศการองค์ความรู้ เสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค 18 พฤศจิกายน 2562
การแสดงในนิทรรศการองค์ความรู้ เสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค 18 พฤศจิกายน 2562
การแสดงในนิทรรศการองค์ความรู้ เสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค 18 พฤศจิกายน 2562
การแสดงในนิทรรศการองค์ความรู้ เสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค 18 พฤศจิกายน 2562
การแสดงในนิทรรศการองค์ความรู้ เสด็จฯเลียบพระนครทางชลมารค 18 พฤศจิกายน 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
11 แผนที่ความคิด (Mind map) การตอนกิ่ง ในส่วนของ ภาพรวมการตอนกิ่ง
12 แผนที่ความคิด (Mind map) การตอนกิ่ง ในส่วนของ ภาพรวมการทำน้ำยาเร่งราก
13 แผนที่ความคิด (Mind map) การตอนกิ่ง ในส่วนของ น้ำยาเร่งรากคืออะไร ?
14 แผนที่ความคิด (Mind map) การตอนกิ่ง ในส่วนของ ส่วนผสมของน้ำยาเร่งราก
15 แผนที่ความคิด (Mind map) การตอนกิ่ง ในส่วนของ ขั้นตอนการทำน้ำยาเร่งราก
16 รากของต้นลำเจียก
17 ลำต้นของต้นลำเจียก
18 โป๊ยเซียน
19 2 พระพุทธรูปสำคัญในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
20 พระพุทธไสยา วัดบวรนิเวศวิหาร