เผ่าทอง ทองเจือ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  440     449

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  การเสวนาภาพเก่าเล่าเรื่อง ตอน ราชดำเนิน..จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม ตอนที่ 1
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เผ่าทอง ทองเจือ
คำสำคัญ :   ภาพเก่า, รูปภาพ, ประวัติศาสตร์, กล้อง, ราชดำเนิน, พระบรมมหาราชวัง, พระที่นั่งอนันตสมาคม, เล่าเรื่อง, ภาพถ่าย, ฟิล์มกระจก
คำอธิบาย :  การเสวนาภาพเก่าเล่าเรื่อง<br/>\"มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวเเทนจิตวิญญาณของบรรชน\" <br/>ตอน ราชดำเนิน..จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม<br/>วันที่ 22 เมษายน 2556 ณ โรงละครวังหน้า
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การเสวนาภาพเก่าเล่าเรื่อง ตอน ราชดำเนิน..จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม ตอนที่ 1 440
การเสวนาภาพเก่าเล่าเรื่อง ตอน ราชดำเนิน..จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม ตอนที่ 3 287
พระพุทธรูปโบราณ 206
การเสวนาภาพเก่าเล่าเรื่อง ตอน ราชดำเนิน..จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม ตอนที่ 2 192
แจกันโบราณ 165

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา 15 เมษายน 2563
อาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา 15 เมษายน 2563
อาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา 15 เมษายน 2563
อาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา 15 เมษายน 2563
อาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา 15 เมษายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล