สำนักงานศาลปกครอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,382
  3,969

-  File 1
หัวเรื่อง :  ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   ตราสัญลักษณ์, โลโก้, ศาลปกครอง, Logo
คำอธิบาย :  ตราสัญลักษณ์ศาลปกครองให้ใช้สีน้ำเงินเป็นสีพื้นของตราสัญลักษณ์ และให้ใช้สีทองในส่วนขององค์ประกอบ ได้แก่ วงรี ดุลพาห พระคทาจอมทัพ พาน และช่อชัยพฤกษ์ มีลักษณะดวงตราเป็นรูปวงรีสองชั้น เส้นนอกใหญ่กว่าเส้นใน ๓ เท่า มีความสูง ๖ เซนติเมตร กว้าง ๔.๖ เซนติเมตร โดยการกำหนดอัตราส่วนขนาดของตราสัญลักษณ์ให้ใช้มาตราส่วนความสูง ๓ ส่วน ต่อความกว้าง ๒.๓ ส่วน
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง 1,382
หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง 907
การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 02 รอผลอุทธรณ์ก่อน 906
แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ 720
การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน 502

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สื่อพิเศษเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้บกพร่องด้านการมองเห็น 10 กันยายน 2561
วิดีทัศน์ ความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา 9 พฤษภาคม 2561
ภาษามือคำว่า www.admincourt.go.th 28 เมษายน 2561
ภาษามือคำว่า สายด่วนศาลปกครอง 1355 28 เมษายน 2561
ภาษามือคำว่า เอกชน 28 เมษายน 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล