สำนักงานศาลปกครอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,755
  5,499

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   ตราสัญลักษณ์, โลโก้, ศาลปกครอง, Logo
คำอธิบาย :  ตราสัญลักษณ์ศาลปกครองให้ใช้สีน้ำเงินเป็นสีพื้นของตราสัญลักษณ์ และให้ใช้สีทองในส่วนขององค์ประกอบ ได้แก่ วงรี ดุลพาห พระคทาจอมทัพ พาน และช่อชัยพฤกษ์ มีลักษณะดวงตราเป็นรูปวงรีสองชั้น เส้นนอกใหญ่กว่าเส้นใน ๓ เท่า มีความสูง ๖ เซนติเมตร กว้าง ๔.๖ เซนติเมตร โดยการกำหนดอัตราส่วนขนาดของตราสัญลักษณ์ให้ใช้มาตราส่วนความสูง ๓ ส่วน ต่อความกว้าง ๒.๓ ส่วน
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง 2,755
หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง 2,539
การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 02 รอผลอุทธรณ์ก่อน 2,034
แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ 1,714
หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5 1,581

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
รวมกฎหมายปกครอง ฉบับใช้สอบ 10 ตุลาคม 2563
หลักสูตร รู้จักศาลปกครอง บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง 5.3 การนั่งพิจารณาคดี 2 ธันวาคม 2562
หลักสูตร รู้จักศาลปกครอง บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง 5.4.1 คำพิพากษา 2 ธันวาคม 2562
หลักสูตร รู้จักศาลปกครอง บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง 5.2 ตุลาการศาลปกครอง 2 ธันวาคม 2562
หลักสูตร รู้จักศาลปกครอง บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง 5.1.1 ระบบไต่สวน 2 ธันวาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล