วลัยภรณ์ ช่างคิด

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  982     259

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แบบฝึกหัดการจำแนกและจัดกลุ่ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วลัยภรณ์ ช่างคิด
คำสำคัญ :   การจำแนก, การจัดกลุ่ม
คำอธิบาย :  แบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย ในการจำแนก และ จัดกลุ่ม
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แบบฝึกหัดการจำแนกและจัดกลุ่ม 982
ไข่ครก 803
พัดลมแบบพกพา 579
เครื่องครัว 537
ไข่เจียว 489

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ต้นไม้ 17 พฤศจิกายน 2558
ของตกแต่ง 17 พฤศจิกายน 2558
ของตกแต่ง 17 พฤศจิกายน 2558
สนามหญ้า 17 พฤศจิกายน 2558
ก้อนหิน 17 พฤศจิกายน 2558
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล