ถนอม คงยิ้มละมัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,856
  252

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ชุดแต่งกายของไทยทรงดำ (ชุดไว้ทุกข์สามีตาย, ชุดไปนาหญิง, ชุดไปนาชาย, เสื้อไปเกี้ยวสาว)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ)
เจ้าของผลงานร่วม :   ถนอม คงยิ้มละมัย
คำสำคัญ :   ไทยทรงดำ, ปานถนอม, ลาวโซ่ง, ชุดไทยทรงดำ, เครื่องแต่งกายไทยทรงดำ, ชุดไว้ทุกข์, ชุดไว้ทุกข์ผัวตาย, ชุดไปนา, ชุดไปนาหญิง, ชุดไปนาชาย, เสื้อไปเกี้ยวสาว, ชุดไปเกี้ยวสาว
คำอธิบาย :  ชุดไว้ทุกข์สามีตาย (ชุดไว้ทุกข์ผัวตาย) เลาะตีนซิ่นออก ไม่ต้องใส่เสื้อต๊ก<br/>ชุดไปนาหญิง ต้องมีสไบพันเอว<br/>ชุดไปนาชาย เป็นเสื้อห่งเหง คาดผ้าขาวม้า ย่ามสีขาวดำ<br/>เสื้อไปเกี้ยวสาว (ชุดไปรำแคน) จะใส่เสื้อไทหรือเสื้อซอน ใส่เสื้อเชิ้ตด้านในเรียก กอแกน
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ชุดแต่งกายของไทยทรงดำ (ชุดไว้ทุกข์สามีตาย, ชุดไปนาหญิง, ชุดไปนาชาย, เสื้อไปเกี้ยวสาว) 1,856
ชุดในพิธีกรรมแต่งงานของไทยทรงดำ (ชุดเจ้าบ่าว, ชุดเจ้าสาวที่มีสามีหนุ่ม, ชุดเจ้าสาวที่สามีเป็นหม้าย) 1,358
ตาแหลว (เฉลว) 425
หมวงปากเป็ด ใช้สำหรับใส่ปลาช่อน 299
เสื้อฮีผู้ชาย แต่งในพิธีกรรมตัวเองตายเป็นเจ้าบ่าว 284

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ชุดในพิธีกรรมแต่งงานของไทยทรงดำ (ชุดเจ้าบ่าว, ชุดเจ้าสาวที่มีสามีหนุ่ม, ชุดเจ้าสาวที่สามีเป็นหม้าย) 5 กรกฎาคม 2560
ชุดแต่งกายของไทยทรงดำ (ชุดไว้ทุกข์สามีตาย, ชุดไปนาหญิง, ชุดไปนาชาย, เสื้อไปเกี้ยวสาว) 5 กรกฎาคม 2560
กุ๋ม ไว้สำหรับใส่เสื้อผ้าทรงกลม 4 กรกฎาคม 2560
เสื้อฮีผู้ชาย แต่งในพิธีกรรมตัวเองตายเป็นเจ้าบ่าว 4 กรกฎาคม 2560
เสื้อฮีลายดอกพรม 4 กรกฎาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล