ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,353
  146

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เล่าเรื่องเมืองอ่างทอง ตอน วัดใหญ่ บ้านยี่ล้น แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ช่วงที่ 1
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ประสงค์ ลี้สุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา
คำสำคัญ :   อ่างทอง, วัดใหญ่, ญาณพิเชียร, ยี่ล้น, วิเศษชัยชาญ, บ้านยี่ล้น, วิเศษไชยชาญ
คำอธิบาย :  vdo clip เล่าเรื่องเมืองอ่างทอง ตอน วัดใหญ่ บ้านยี่ล้น แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ช่วงที่ 1 จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เล่าให้ฟังแบบง่ายๆ เพลินๆ
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
11 VDO การขยายพันธุ์พืช
12 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด ในส่วนของ ภาพรวมการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
13 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด ในส่วนของ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แบบแห้ง
14 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด ในส่วนของ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แบบเปียก
15 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด
16 VDO การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
17 เล่าเรื่องเมืองอ่างทอง ตอน วัดใหญ่ บ้านยี่ล้น แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ช่วงที่ 1
18 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การเตรียมตุ้มตอน
19 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การตอนกิ่ง ในส่วนของ การทำน้ำยาเร่งราก
20 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การตอนกิ่ง