สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  829     360

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  หนังสือหัวใจของแผ่นดิน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คำสำคัญ :   หนังสือหัวใจของแผ่นดิน, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, หนังสือที่ระลึก
คำอธิบาย :  หนังสือหัวใจของแผ่นดิน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, เอกสารจดหมายเหตุ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หนังสือหัวใจของแผ่นดิน 829
รู้เท่ารู้ทัน - โรคตาขี้เกียจ (24 เม.ย. 61) 663
การแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระเมรุมาศ 553
รู้เท่ารู้ทัน - โรคมะเร็งกับขวดน้ำพลาสติก (28 ก.พ.61) 425
กราบพ่อครั้งสุดท้าย 365

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ระวังกลโกงพัสดุเก็บเงินปลายทาง 23 กุมภาพันธ์ 2564
น้ำมะพร้าวช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ลดอาการวัยทองได้จริงหรือ ? 23 กุมภาพันธ์ 2564
ออกกำลังกายก่อนรับประทานอาหารเช้า เผาผลาญไขมันได้ 2 เท่าจริงหรือ ? 23 กุมภาพันธ์ 2564
ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ เสี่ยงหรือไม่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
รับประทานชาบู ช่วยชะลอวัยได้จริงหรือ ? 22 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล