วงเดอะสะล้อ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  265     70

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เพลงบังคมสุดท้าย ในชุด บูชากษัตราธิราช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ภานุทัต อภิชนาธง
เจ้าของผลงานร่วม :   ปฏิญญา ตั้งตระกูล, วงเดอะสะล้อ
คำสำคัญ :  
คำอธิบาย :  เพลงบังคมสุดท้าย ในชุด บูชากษัตราธิราช ศิลปิน:ภานุทัต อภิชนาธง(ครูแอ๊ด เดอะสะล้อ), คำร้อง/ทำนอง:ว่าที่ ร้อยโท ปฏิญญา ตั้งตระกูล, เรียบเรียงดนตรี:ว่าที่ ร้อยโท ปฏิญญา ตั้งตระกูล, ดนตรี:วงเดอะสะล้อ
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เพลงบังคมสุดท้าย ในชุด บูชากษัตราธิราช 265

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เพลงบังคมสุดท้าย ในชุด บูชากษัตราธิราช 13 ตุลาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 เพลงบังคมสุดท้าย ในชุด บูชากษัตราธิราช