มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  589     209

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  กุหลาบพันธุ์ทิวดอร์ (Tudor rose) ดอกไม้ประจำชาติอังกฤษ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
คำสำคัญ :   กุหลาบพันธุ์ทิวดอร์, Tudor rose, ดอกไม้, ดอกไม้ประจำชาติอังกฤษ
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
กุหลาบพันธุ์ทิวดอร์ (Tudor rose) ดอกไม้ประจำชาติอังกฤษ 589
ดอกชบาสีส้ม 415
สับปะรดสี ก้านไม้ขีด 299
ดอกกุหลาบสีแดง 162
สับปะรดสี ก้านไม้ขีด 161

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เตหะราน 11 กันยายน 2562
Bryant Park, Manhattan, New York 11 กันยายน 2562
Bryant Park, Manhattan, New York 11 กันยายน 2562
Bryant Park, Manhattan, New York 11 กันยายน 2562
Bryant Park, Manhattan, New York 11 กันยายน 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล