มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  351     190

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ดอกชบาสีส้ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
คำสำคัญ :   ดอกไม้, ดอกชบา
คำอธิบาย :  ดอกชบาสีส้ม
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ดอกชบาสีส้ม 351
กุหลาบพันธุ์ทิวดอร์ (Tudor rose) ดอกไม้ประจำชาติอังกฤษ 281
สับปะรดสี ก้านไม้ขีด 205
ดอกกุหลาบสีแดง 128
สับปะรดสี ก้านไม้ขีด 121

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เตหะราน 11 กันยายน 2562
Bryant Park, Manhattan, New York 11 กันยายน 2562
Bryant Park, Manhattan, New York 11 กันยายน 2562
Bryant Park, Manhattan, New York 11 กันยายน 2562
Bryant Park, Manhattan, New York 11 กันยายน 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล