กรมทรัพยากรธรณี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,329
  9,504

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  หินควอร์ตไซต์ จังหวัดชลบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพยากรธรณี
เจ้าของผลงานร่วม :   นางสาวชนิดา ชาตโร
คำสำคัญ :   หิน, หินควอร์ตไซต์, หินแปร, ชลบุรี
คำอธิบาย :  หินควอร์ตไซต์(Quartzite) เป็นหินแปรแบบไม่มีรอยขนาน โดยแปรสภาพมาจากหินทราย เนื่องมาจากได้รับความร้อนและความดันสูง เม็ดทรายและวัตถุประสานจะเชื่อมประสานกันสนิท ทำให้แข็งแรงมากจะแตกแบบก้นหอย รอยแตกจะผ่าเข้าไปในเม็ดแร่ มักจะประกอบด้วยแร่ควอตซ์ ใช้รองพื้นถนน เป็นกรวดคอนกรีต ทำหินลับมีด และใช้ทำวัสดุทนไฟ
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หินควอร์ตไซต์ จังหวัดชลบุรี 9,329
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) 5,918
สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (Siamotyrannus isanensis) 4,266
กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis) 3,892
หินไรโอไลต์ จังหวัดสระบุรี 3,841

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย 11 กันยายน 2563
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี สุสานหอยแหลมโพธิ์: แหล่งรวมหอยน้ำจืดในทะเล 20 พฤษภาคม 2563
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 พฤษภาคม 2563
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี อาณาจักรไดโนเสาร์นกกระจอกเทศ แห่งท่าอุเทน เมืองนครพนม 20 พฤษภาคม 2563
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี อุทยานแห่งชาติ-ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก 20 พฤษภาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล