คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  706     466

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสำคัญ :   พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, พระบรมราชสรีรางคาร
คำอธิบาย :  พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อัฒจันทร์ที่ ๐๘)
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560 706
พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560 613
พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560 582
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) 581
พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560 574

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ช่วง 3/3 2 พฤศจิกายน 2560
อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ช่วง 2/3 2 พฤศจิกายน 2560
อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ช่วง 1/3 2 พฤศจิกายน 2560
พระราชกุศลออกพระเมรุ 2 พฤศจิกายน 2560
บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร 2 พฤศจิกายน 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล