คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  396     238

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสำคัญ :   พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, พระบรมราชสรีรางคาร
คำอธิบาย :  พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อัฒจันทร์ที่ ๐๘)
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560 396
พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560 310
พระราชกุศลพระบรมอัฐิ (ภาพพระราชทาน) 288
พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2560 287
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย) 286

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ช่วง 3/3 2 พฤศจิกายน 2560
อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ช่วง 2/3 2 พฤศจิกายน 2560
อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ช่วง 1/3 2 พฤศจิกายน 2560
พระราชกุศลออกพระเมรุ 2 พฤศจิกายน 2560
บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร 2 พฤศจิกายน 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล