ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  869     301

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  กบจำศีล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
เจ้าของผลงานร่วม :   ธนากร พรมลิ
คำสำคัญ :   กบจำศีล, การจับกบ, กบไม่มีปาก, ชาวกูย, ชาวกวย, กบ, ธรรมชาติ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่, การเอาตัวรอดตามธรรมชาติ, การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
คำอธิบาย :  การหาและจับกบที่อยู่ในโพรงดินระหว่างจำศีล ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ มีความเชื่อว่า ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 จะมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้น 3 อย่างคือ 1.กบไม่มีปาก คือจะมีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นปิดรูกบ เป็นอันว่าวันนั้นกบจำศีล ไม่ฆ่าสัตว์อื่นๆ เป็นอาหาร 2.นากไม่มีรูทวาร คือมีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นปิดทวารหนักของตัวนาก เป็นอันว่านากจะไม่ขับถ่ายในวันนั้น เพราะไม่ได้กินอาหาร และ 3.มะขามป้อมจะมีรสหวาน ตามธรรมชาติ กบหายใจทางผิวหนัง และยังหายใจโดยใช้ปอด โดยอากาศจะผ่านเข้าทางรูจมูกสู่ช่องปาก แล้วเข้าสู่หลอดลมและปอด เยื่อบุช่องปากของกบจะมีเส้นเลือดฝอยมากมายเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนอากาศ กบจําศีล คือ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่วงฤดูหนาว (รวมถึงฤดูแล้ง) แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยทั่วไปจะแห้งขอด อาหารของกบจะขาดแคลน ต่างจากฤดูฝนซึ่งมีสัตว์และแมลงตัวเล็ก ให้หากิน จึงเป็นช่วงเวลาที่กบ จะฝังตัวหลบอยู่ในโพรงใต้ดิน หรือ โคลนตามบ่อและคู อย่างสงบ นอนสงบนิ่ง หลับตา ปิดรูจมูก และหุบปากสนิท ใช้ผิวหนังทำหน้าที่หายใจเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สูญเสียพลังงานภายในตัวน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงบรรยากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว (รวมถึงอากาศร้อนในฤดูแล้ง) อาหารที่ใช้เลี้ยงตัวเองในระหว่างนี้จะได้จากไขมันซึ่งสะสมอยู่ภายในร่างกาย จึงเรียกการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนี้ว่า กบจำศีล
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล