วัชรีย์พร คุณสนอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,209
  5,371

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ดอกจำปี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรีย์พร คุณสนอง
คำสำคัญ :   ดอกจำปี, ดอกไม้กลิ่นหอม
คำอธิบาย :  ดอกจำปี
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ดอกจำปี 1,209
ขนมเต่า 497
หลากหลายอาหารทะเลแห้งที่ตลาดหนองมน 402
ดอกจำปี 354
ปลากัด 342

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ชายหาดบางแสน 9 มิถุนายน 2563
ชายหาดบางแสน 9 มิถุนายน 2563
ชายหาดบางแสน 9 มิถุนายน 2563
ชายหาดบางแสน 9 มิถุนายน 2563
ชายหาดบางแสน 9 มิถุนายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล