ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  253     74

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คำศัพท์ภาษามือ เต่า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
คำสำคัญ :   ภาษามือ, กำแพงเพชร, เต่า
คำอธิบาย :  คำศัพท์ภาษามือ เรื่อง สัตว์
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คำศัพท์ภาษามือ เต่า 253
คำศัพท์ภาษามือ สีชมพู 233
วีดิทัศน์แนะนำความรู้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 228
คำศัพท์ภาษามือ คำศัพท์ สี 215
คำศัพท์ภาษามือ ครอบครัว 189

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง h/ฮ ห ตอนที่ 13 18 มิถุนายน 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัดเสียง ง / ng ตอนที่ 4 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 2 6 พฤษภาคม 2563
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 3 6 พฤษภาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล