บดินทร์ กุศลเสริมสุข

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  10,282
  4,116

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ธนบัตร100หยวนจีน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   ธนบัตรจีน, เงินหยวน, สกุลเงินจีน, ประเทศจีน
คำอธิบาย :  หน่วยเงินพื้นฐานของเหรินหมินปี้ คือ หยวน (yuá) โดยทั่วไปจะเขียนโดยใช้อักษร 元 แต่ตามแบบแผนแล้ว จะใช้ตัวอักษร 圆 เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ในบางครั้งชื่อของเงินตรา (เหรินหมินปี้) ก็สับสนกับคำที่ใช้เรียกหน่วยเงิน (หยวน). และในบางโอกาส หยวนก็ถูกเรียกเป็น ดอลลาร์ และคำย่อ RMB&ye; บางครั้งก็เขียนเป็น CN$
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ธนบัตร100หยวนจีน 10,282
พืชลอยน้ำ 6,206
ถุงหอมสมุนไพร 4,896
เครื่องปิ้งขนมปัง 4,043
เหรียญ5หยวนจีน 2,973

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อ่างอาบน้ำ 8 ตุลาคม 2563
อ่างอาบน้ำ 8 ตุลาคม 2563
ห้องครัว 8 ตุลาคม 2563
ห้องอาบน้ำ 8 ตุลาคม 2563
Lobby โรงแรม 8 ตุลาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล