วีระพงษ์ ประสงค์จีน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  300     79

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ยาชุดอันตราย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วีระพงษ์ ประสงค์จีน
คำสำคัญ :   ยาชุด, ยาแรง, เภสัชกร
คำอธิบาย :  ยาชุด: เม็ดสีสวย กินเป็นชุด ยาต้องแรง หายแน่ๆ อันตรายครับ <br/><br/>กินยาให้ถูกวิธี ดูให้ดี อย่าให้มียาชุด สงสัยเรื่องยาเดินเข้าไปหาเภสัชกรใกล้บ้านคุณครับ
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ยาชุดอันตราย 300
การผลิตเกลือจากดิน 172

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ยาชุดอันตราย 2 มิถุนายน 2561
การผลิตเกลือจากดิน 29 เมษายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การผลิตเกลือจากดิน
2 ยาชุดอันตราย