นายแพทย์กฤตยะ จันทรสูนย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  592     384

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  clipart เด็กผู้ชาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Doctor อาสา
เจ้าของผลงานร่วม :   นายแพทย์กฤตยะ จันทรสูนย์
คำสำคัญ :   คลิปอาร์ต, clipart
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
clipart เด็กผู้ชาย 592
ผื่นคันในเด็กเล็ก 535
clipart เด็กผู้ชาย 519
ผิวเสื่อมสภาพได้อย่างไร 508
การดูแลผิวพรรณ 400

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สิว 22 พฤษภาคม 2562
clipart เด็กทารก 27 สิงหาคม 2561
clipart เด็กทารก 27 สิงหาคม 2561
clipart เด็กร้องไห้ 27 สิงหาคม 2561
clipart เด็กผู้ชาย 27 สิงหาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล