นายแพทย์กฤตยะ จันทรสูนย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  465     203

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ผื่นคันในเด็กเล็ก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ด๊อกเตอร์อาสา
เจ้าของผลงานร่วม :   นายแพทย์กฤตยะ จันทรสูนย์
คำสำคัญ :   ผื่นอะโทปิก, ผื่นผิวหนังอักเสบ, การดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพผิว, ผื่นคันในเด็กเล็ก
คำอธิบาย :  &quot;ผื่นอะโทปิก หรือผื่นผิวหนังอักเสบ&quot; จะมีอาการคัน อาการและอาการแสดงของโรค ผิวหนังมีอาการคัน แห้ง มีคราบน้ำเหลืองเกาะ ผิวแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ ข้อศอก หัวเข่าและที่บริเวณใบหน้า เป็นโรคที่พบบ่อยประมาณ 15% ของเด็กวัยเรียน เป็นโรคที่เป็นๆ หายๆ แต่สามารถควบคุมไม่ให้โรคหรือผื่นเกิดการกระจาย โดยต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง การดูแลอย่างต่อเนื่องได้แก่ การทาครีมเพื่อให้ความชุ่มชื้น<br/><br/>ITCH-SCRATCH CYCLE ด๊อกเตอร์อาสาขาแนะนำให้ประชาชนดูแล โดยส่งเสริมป้องกันวงจร &quot;การเกา คัน อักเสบ หนอง แห้ง คัน เกา&quot; เพื่อเด็กไม่ทรมานจากผื่นคัน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ผื่นคันในเด็กเล็ก 465
clipart เด็กผู้ชาย 461
ผิวเสื่อมสภาพได้อย่างไร 444
clipart เด็กผู้ชาย 405
การดูแลผิวพรรณ 333

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สิว 22 พฤษภาคม 2562
clipart เด็กทารก 27 สิงหาคม 2561
clipart เด็กทารก 27 สิงหาคม 2561
clipart เด็กร้องไห้ 27 สิงหาคม 2561
clipart เด็กผู้ชาย 27 สิงหาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล