สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  12,823
  2,112

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   SCORM, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, วรรณคดี, วรรณกรรม, ปริศนา
คำอธิบาย :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์<br/>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย<br/>สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม<br/>เรื่อง ปริศนาคำทาย<br/>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3<br/>สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน<br/>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Full Course, ภาพเคลื่อนไหว, สื่อปฏิสัมพันธ์
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย 12,823
สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง การอ่านโวหารในวรรณคดี เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม 3,059
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง โครงสร้างของสัตว์และสิ่งแวดล้อม 880
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 695
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 622

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ป้ายจราจร 30 กรกฎาคม 2559
ป้ายจราจร 30 กรกฎาคม 2559
ป้ายจราจร 30 กรกฎาคม 2559
Clipart ต้นไม้ 29 กรกฎาคม 2559
Clipart ต้นไม้ 29 กรกฎาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสำรวจอวกาศ
2 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงโลก เรื่อง แผ่นดินไหว
3 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง สวนของน้องนิด
4 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง ไปเที่ยวบ้านคุณตา
5 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง มารู้จักร่างกายของเรากันเถอะ
6 สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง โบโบ้พาเที่ยว
7 สาระที่ 2 การเขียน เรื่อง สมุดคัดลายมือของฉัน
8 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เรื่อง ของเล่น ของใช้ในบ้านน้องนิด
9 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด เรื่อง คุณย่าพาเที่ยว
10 สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง โบโบ้ฮิปโปน้อย