สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,181
  687

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  จินดามณี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   จินดามณี
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จินดามณี 2,181
โลกธาตุ 1,826
คำราชาศัพท์ 1,492
เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ 891
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2541 873

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
นิทรรศการธงชาติไทย : ธงไทยในเวลาโลก 1 พฤศจิกายน 2562
การบรรยาย เรื่อง การใช้ การชัก แลเะการประดับธงชาติไทย ตอนที่ 2 23 ตุลาคม 2562
การบรรยาย เรื่อง การใช้ การชัก และการประดับธงชาติไทย ตอนที่ 1 23 ตุลาคม 2562
การบรรยาย เรื่อง ประวัติความเป็นมา ความสำคัญและพัฒนาการของธงชาติไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน 23 ตุลาคม 2562
การบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของธงชาติไทย ตอนที่ 3 23 ตุลาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
11 พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา
12 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน คู่พระราชหฤทัย
13 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน รู้รักแผ่นดิน
14 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน ตามเสด็จต่างประเทศ ตอนที่ 1
15 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน ตามเสด็จต่างประเทศ ตอนที่ 2
16 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน เส้นทางของพัสตราภรณ์ไทย
17 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน อรุณเเรกแห่งศิลปาชีพ
18 แผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
19 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน ต้นเเบบของนักศึกษา
20 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน พระราชศรัทธาในพระศาสนา