ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  481     497

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ชีวิตศิลปินของ คุณครูส่องชาติ ชื่นศิริ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   ศิลปิน, ท่ารำ, อัตชีวประวัติ, นาฏศิลป์, ศิลปินแห่งชาติ, ละครรำ
คำอธิบาย :  หนังสือนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณครูส่องชาติ ชื่นศิริ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ, อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ชีวิตศิลปินของ คุณครูส่องชาติ ชื่นศิริ 481
ครูใหญ่ใจดี 91

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ครูใหญ่ใจดี 7 มกราคม 2562
ชีวิตศิลปินของ คุณครูส่องชาติ ชื่นศิริ 6 ตุลาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล