ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,012
  157

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #2
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อรรคภพ ทองตะนาว
เจ้าของผลงานร่วม :   ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม, สันติ สวนศรี, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   เครื่องหอม, งานทำมือ, เทียน, เทียนอบขนม, เครื่องหอมไทยเดิม
คำอธิบาย :  การนำด้ายที่แห้งแล้วมาตัดแบ่งเป็นไส้เทียน พร้อมทำให้ไส้มีกลิ่นหอม
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #2 1,012
VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #1 851
VDO การสาธิตทำน้ำอบไทย #1 724
VDO การสาธิตทำน้ำอบไทย #2 606
VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #3 558

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ผัดถั่วฝักยาว 19 กุมภาพันธ์ 2564
ผัดเห็ด 19 กุมภาพันธ์ 2564
ทอดมันปลายี่สก 19 กุมภาพันธ์ 2564
ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม 19 กุมภาพันธ์ 2564
ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน 19 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล