ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์,ผ.ศ.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  101     83

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ศิลปะการแสดง โนราโรงครู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์,ผ.ศ.
คำสำคัญ :   ภาคใต้, รำ, โหมโรง, เชิญครู, แก้บน, มโนราห์, โนรา, พิธีกรรม, ท่ารำ
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ศิลปะการแสดง โนราโรงครู 101

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ศิลปะการแสดง โนราโรงครู 28 พฤศจิกายน 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ศิลปะการแสดง โนราโรงครู