อุบล เรียงสุวรรณ, ศ.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  91     100

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ครูใหญ่ใจดี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
เจ้าของผลงานร่วม :   อุบล เรียงสุวรรณ, ศ., คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล
คำสำคัญ :   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 100 ปี, ครูใหญ่, เรื่องเล่า, การศึกษา, โรงเรียน, ชีวประวัติ, ครู, นักเรียน
คำอธิบาย :  ครูใหญ่ใจดี<br/>ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ผู้วางรากฐานวัฒนธรรมสาธิตจุฬาฯ
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ครูใหญ่ใจดี 91

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ครูใหญ่ใจดี 7 มกราคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ครูใหญ่ใจดี