บายศรี แสงคำ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  83     45

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน ลวดลายล้านนา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
เจ้าของผลงานร่วม :   นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, บายศรี แสงคำ, สันติ สวนศรี
คำสำคัญ :   ลาย, ลวดลาย, ลายโบราณ, ตัดกระดาษ, เชียงใหม่, ล้านนา, งานทำมือ
คำอธิบาย :  vdo การสาธิตตัดกระดาษเป็นลายล้านนา สำหรับใช้ในงานบุญของชาวล้านนา ในงาน "กาดสืบสานครัวฮัก" และ "กาดสืบสานงานทำมือ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน ลวดลายล้านนา 83
ลายล้านนา 56
ลายล้านนา 48
ลายล้านนา 46
ลายล้านนา 44

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน ลวดลายล้านนา 10 พฤษภาคม 2562
ลายล้านนา 4 กุมภาพันธ์ 2562
ลายล้านนา 4 กุมภาพันธ์ 2562
ลายล้านนา 4 กุมภาพันธ์ 2562
ลายล้านนา 4 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล