ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,046
  2,437

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ
เจ้าของผลงานร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
คำสำคัญ :   ห้องสมุดต้นฉบับ, ของเก่า, หนังสือเก่า, แผนที่, กรุงเทพ, ธนบุรี, 2430, 1249
คำอธิบาย :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116102<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116081<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.2<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116082<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.3<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116083<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.4<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116084<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.5<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116085<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.6<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116086<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.7<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116089<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.8<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116091<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.9<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116092<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.10<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116093<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.11<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116094<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.12<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116095<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.13<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116096<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.14<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116097<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.15<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116098<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.16<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116099<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.17<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116100<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.18<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116101
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 5,046
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 2,906
แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1 503
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.4 435
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) วัดนวลนรดิศ 336

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ช้อน ในสมัยรัชกาลที่ 5 22 กรกฎาคม 2563
ช้อน ในสมัยรัชกาลที่ 5 22 กรกฎาคม 2563
ภาพการแสดงสินค้า เนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ที่สวนลุมพินี ในยุค 2495 16 กรกฎาคม 2563
ภาพการแสดงสินค้า เนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ที่สวนลุมพินี ในยุค 2495 16 กรกฎาคม 2563
ภาพการแสดงสินค้า เนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ที่สวนลุมพินี ในยุค 2495 16 กรกฎาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล