ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,212
  1,386

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ
เจ้าของผลงานร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
คำสำคัญ :   ห้องสมุดต้นฉบับ, ของเก่า, หนังสือเก่า, แผนที่, กรุงเทพ, ธนบุรี, 2430, 1249
คำอธิบาย :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116102<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116081<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.2<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116082<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.3<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116083<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.4<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116084<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.5<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116085<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.6<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116086<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.7<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116089<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.8<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116091<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.9<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116092<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.10<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116093<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.11<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116094<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.12<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116095<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.13<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116096<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.14<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116097<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.15<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116098<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.16<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116099<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.17<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116100<br/><br/>แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.18<br/>https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116101
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 2,212
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 1,168
แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1 189
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) วัดนวลนรดิศ 181
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.4 148

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 8 กุมภาพันธ์ 2562
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) วัดนวลนรดิศ 8 กุมภาพันธ์ 2562
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) วัดบางกะบัว 8 กุมภาพันธ์ 2562
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.9 8 กุมภาพันธ์ 2562
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.8 8 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล