สมบูรณ์ เคหารมย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  162     603

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภาพวาดวัดพระศรีสรรเพชญ์​ อยุธยา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สมบูรณ์ เคหารมย์
เจ้าของผลงานร่วม :   เมือง​มนต์​สี​ธง​ไทย
คำสำคัญ :   ชาโคล, แท่ง​ถ่าน​ชา​โคล, วาดรูป, ศิลปะ, art, วัด
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล