ไตรสรณ์ ไตรบุญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  354     2

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  น้องหมา พื้นหลัง PowerPoint สำหรับ Presentation
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ไตรสรณ์ ไตรบุญ
คำสำคัญ :   น้องหมา พื้นหลัง PowerPoint สำหรับ Presentation, Presentation, PowerPoint, พื้นหลัง, สุนัข, หมา, สัตว์เลี้ยง
คำอธิบาย :  น้องหมา พื้นหลัง PowerPoit สำหรับ Presetatio
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
น้องหมา พื้นหลัง PowerPoint สำหรับ Presentation 354
เหรียญที่ระลึก ประดับแพรแถบ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 154
เหรียญที่ระลึก ประดับแพรแถบ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 126
จิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งทรงธรรมประกอบพระเมรุมาศในรัชกาลที่ ๙ 109
เลข ๗ ไทย บนพื้นสีต่าง ๆ 106

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 9 ตุลาคม 2562
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 9 ตุลาคม 2562
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) 9 ตุลาคม 2562
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) 9 ตุลาคม 2562
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) 9 ตุลาคม 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”
2 นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”
3 นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”
4 นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”
5 นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”
6 นิทรรศการพิเศษ:จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีน กับกองทัพทหารดินเผา
7 ลักษณะของใบบัว
8 ราชสีห์ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ
9 บันไดนาคประดับพระเมรุมาศ
10 คชสีห์ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ