ไตรสรณ์ ไตรบุญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  791     459

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  กังหันน้ำชัยพัฒนา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ไตรสรณ์ ไตรบุญ
คำสำคัญ :   กังหันน้ำชัยพัฒนา, เครื่องบำบัดน้ำเสีย, สิ่งประดิษฐ์, รัชกาลที่ 9, พระราชกรณียกิจ ในรัชกาลที่ 9
คำอธิบาย :  กังหันน้ำชัยพัฒนา
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
กังหันน้ำชัยพัฒนา 791
น้องหมา พื้นหลัง PowerPoint สำหรับ Presentation 706
พื้นหลัง power point เบบี้แบร์ Baby Bear 593
เหรียญที่ระลึก ประดับแพรแถบ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 455
เหรียญที่ระลึก ประดับแพรแถบ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 452

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เสม็ดนางชี สถานที่ท่องเที่ยวชมความงดงามของอ่าวพังงา จ.พังงา 28 มิถุนายน 2563
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย 28 มิถุนายน 2563
สายพันธุ์กระบองเพชรในประเทศไทย 29 เมษายน 2563
ขนุนแดงสุริยา Dangsuriya Jackfruit 28 เมษายน 2563
ขนุนแดงสุริยา Dangsuriya Jackfruit 28 เมษายน 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล