หอพระสมุดวชิรญาณ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,930
  2,671

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 (พระแท่นบรรทมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอพระสมุดวชิรญาณ
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
คำสำคัญ :   เหตุการณ์สำคัญ พ.ศ.2468, เหตุการณ์สำคัญ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, รัชกาลที่ 7, ร.7
คำอธิบาย :  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 กล่อง 1 พระแท่นบรรทมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 (พระแท่นบรรทมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน) 1,930
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน รัชกาลที่ 7) 1,268
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 (เสด็จพระทับพระราชยานกง ที่เกยพระที่นั่งบรมพิมาน) 1,226
ร.7 เสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ.2469 พิธีรับและขึ้นระวางสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก ขบวนรถไฟนำช้างพลายสำคัญมาถึงสถานีจิตรลดา 1,117
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 (ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งภัทรบิฐ) 1,044

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เสด็จขึ้นประทับบนรถยนต์พระที่นั่งที่ท่าวาสุกรี เสด็จกลับจากหัวหิน พ.ศ.2470 22 กรกฎาคม 2559
เสด็จปราสาทเทพบิดร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวเสด็จจากพระที่นั่งดุสิต ไปถวายบังคมพระบรมรูปที่ปราสาทพระเทพบิดร (พ.ศ.2474) 1 กรกฎาคม 2559
เสด็จปราสาทเทพบิดร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากปราสาทพระเทพบิดร เพื่อถวายบังคมพระบรมรูป (พ.ศ.2474) 1 กรกฎาคม 2559
เสด็จงานแสดงภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สวนสราญรมย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2474 1 กรกฎาคม 2559
เสด็จโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ.2471 1 กรกฎาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 สมเด็จพระบรมราชินีเสด็จในงานสาบานธง บริเวณพระราชวังสวนดุสิต ปี พ.ศ.2471
2 สมเด็จพระบรมราชินีเสด็จในงานสาบานธงบริเวณหน้าพระบรมรูปทรงม้า เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2471
3 โรงพยาบาลศิริราช
4 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.7 พ.ศ.2468 (แห่พระสุพรรณบัฏ จากวัดพระแก้วเข้าในพระบรมหาราชวัง)
5 พิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกใน ร.7
6 พิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกใน ร.7
7 พิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกใน ร.7
8 ทูลกระหม่อมชายเสด็จสาบานธง บริเวณพระราชวังสวนดุสิต ปีพ.ศ. 2471
9 โรงพยาบาลศิริราช
10 สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ