ปยุต เงากระจ่าง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  62     45

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เบื้องหลังสุดสาคร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เจ้าของผลงานร่วม :   จิรบันเทิงฟิล์ม, ปยุต เงากระจ่าง
คำสำคัญ :   ปยุต เงากระจ่าง, นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, สุดสาคร, เบื้องหลังสุดสาคร, การ์ตูนไทย, แอนิเมชันไทย
คำอธิบาย :  “เบื้องหลังสุดสาคร” กล่าวถึงการผลิตการ์ตูน “สุดสาคร” ภาพยนตร์การ์ตูนขนาดยาวเรื่องแรกของไทย ผลงานของปยุต เงากระจ่าง จิตรกรผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนไทยสำเร็จเป็นคนแรก การนำเสนอของภาพยนตร์มีการอธิบายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการผลิตในยุคที่ยังไม่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย ซึ่งนับเป็นสื่อที่ดีในการนำไปใช้กับการเรียนการสอนด้านศิลปะ โดยเฉพาะใช้เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน จากภาพยนตร์นักเรียนจะได้เห็นภาพการทำงานจริงที่ทำงานกันอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน และต้องใช้ทั้งความละเอียด รวมทั้งความอุตสาหะอย่างสูง เพื่อการผลิตการ์ตูน หรือภาพยนตร์แอนิขัน ๑ เรื่อง
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เบื้องหลังสุดสาคร 62

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เบื้องหลังสุดสาคร 7 กันยายน 2562
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 เบื้องหลังสุดสาคร