กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  64     15

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เจ้าของผลงานร่วม :   กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ร.6, รัชกาลที่ 6, รัชกาลที่ ๖, พระราชพิธี, กองเผยแพร่ภาพยนตร์ข่าว กรมรถไฟหลวง, กรมรถไฟหลวง, กองเผยแพร่ภาพยนตร์ข่าว
คำอธิบาย :  ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการรวบรวมจากเศษฟิล์มที่เหลือจากการตัดต่อ มีความยาวรวมกันประมาณ ๑๑ นาที แต่แม้จะเป็นเพียงเศษที่รวบรวมมา ก็มีภาพที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ แสดงภาพในพระราชพิธีโดยตลอด ทั้ง การก่อสร้างพระเมรุ การยกพระบรมมหาเศวตฉัตรประดับยอดพระเมรุ พระราชพิธีกงเต๊ก การอัญเชิญพระโกศ ภาพแห่ริ้วกระบวนสู่พระเมรุมาศท้องสนามหลวง และการตั้งกระบวนพระบรมราชอิสริยยศ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้สอนเกี่ยวกับพระราชพิธี ของไทย
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, เอกสารจดหมายเหตุ
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล