หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  327     104

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO ท่าพื้นฐานโขน ประกอบบัตรคำ ชุดที่ 2-12 กระทืบฟันคว่ำมือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง
คำสำคัญ :   บัตรคำ, ท่าโขน, หุ่นละครเล็ก, นาฏยศัพท์, ศิลปวัฒนธรรม, บ้านคลองบางหลวง, บ้านศิลปิน, นาฏศิลป์ไทย, ท่าการเชิดหุ่น
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
VDO ท่าพื้นฐานโขน ประกอบบัตรคำ ชุดที่ 2-12 กระทืบฟันคว่ำมือ 327
VDO ท่าพื้นฐานโขน ประกอบบัตรคำ ชุดที่ 2-3 ดัดมือ 298
VDO ท่าพื้นฐานโขน ประกอบบัตรคำ ชุดที่ 2-7 หย่อง 295
VDO ท่าพื้นฐานโขน ประกอบบัตรคำ ชุดที่ 2-10 เลาะ เลาะ 285
VDO ท่าพื้นฐานโขน ประกอบบัตรคำ ชุดที่ 2-2 ถองสะเอว 279

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาพประกอบบัตรคำ การเชิดหุ่นละครเล็ก ท่าลอย ท่าที่2 12 เมษายน 2564
ภาพประกอบบัตรคำ การเชิดหุ่นละครเล็ก ท่าลอย ท่าที่2 12 เมษายน 2564
ภาพประกอบบัตรคำ การเชิดหุ่นละครเล็ก ท่าลอย ท่าที่1 12 เมษายน 2564
ภาพประกอบบัตรคำ การเชิดหุ่นละครเล็ก ท่าลอย ท่าที่1 12 เมษายน 2564
ภาพประกอบบัตรคำ หุ่นละครเล็ก-ภาษาท่าตัวนาง ท่ากลัว 12 เมษายน 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล