หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  242     25

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO ท่าพื้นฐานโขน ประกอบบัตรคำ ชุดที่ 2-12 กระทืบฟันคว่ำมือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หุ่นละครเล็กสิปปธรรม คลองบางหลวง
คำสำคัญ :   บัตรคำ, ท่าโขน, หุ่นละครเล็ก, นาฏยศัพท์, ศิลปวัฒนธรรม, บ้านคลองบางหลวง, บ้านศิลปิน, นาฏศิลป์ไทย, ท่าการเชิดหุ่น
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล