เสมา ทรัพย์พล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  31     25

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  ลีลารักแมลงวัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เสมา ทรัพย์พล
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการ BRT
คำสำคัญ :   แมลงวันผลไม้, แมลงวัน, แมลง, การผสมพันธุ์
คำอธิบาย :  แมลงวันผลไม้กำลังผสมพันธุ์กัน ซึ่งไม่บ่อยนัก ที่จะได้เห็นภาพใกล้และชัดเจนขนาดนี้
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ลีลารักแมลงวัน 31
แฝงตัวใต้ผิวน้ำ 10
คู่ผัวตัวเมีย 9
เหนือภูผายังมีเมฆา 7
เขตอันตราย 7

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลีลารักแมลงวัน 14 มกราคม 2563
เขตอันตราย 14 มกราคม 2563
คู่ผัวตัวเมีย 14 มกราคม 2563
รินเชมเปญ 14 มกราคม 2563
เหนือภูผายังมีเมฆา 14 มกราคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล