สุริยะ มงคลละ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4     12

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  หยอกล้อ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุริยะ มงคลละ
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการ BRT
คำสำคัญ :   ช้างป่า, ช้าง, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่, ความงามของป่าไม้, เล่นน้ำ
คำอธิบาย :  ช้างป่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความงามของป่าไม้เมืองไทยเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยและชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาศมาพบเห็นช้างป่าในประเทศไทย ภาพนี้ถ่ายในฤดูร้อน มีช้างป่าฝูงหนึ่งพากันลงมาเล่นน้ำกินน้ำ แต่ในฝูงมีลูกช้างวัยรุ่ย 2 ตัว ดูจะไม่สนใจกับน้ำเท่าไหร่ ทั้ง2ตัว เล่นกันหยอกล้อไล่ชนกันจับอีกตัวกดน้ำขึ้นขี่ พุ่งหัวเข้าหากัน เป็นพฤติกรรมที่เล่นกันอย่างสนุกสนาน เมื่อสัตว์ป่ามีความสุขก็แสดงว่าไม่ถูกรบกวน มีอาหารแหล่งน้ำที่เพียงพอ ช้างป่าสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย พฤติกรรมน่ารักเช่นนี้ ถ้าช้างป่าเค้าไม่รู้สึกว่าถูกรบกวนถูกคุกคาม เค้าก็จะแสดงพฤติกกรรมต่างๆออกมาให้เห็น สมควรอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกัน อนุรักษ์ และไม่ไปรบกวนสัตว์ป่า ให้สัตว์ป่าได้อยู่ตามธรรมชาติอย่างที่ควรเป็น ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้ให้นานเท่านาน
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หยอกล้อ 4
ความสุขที่มอบให้กันและกัน 3
แอบกินน้ำ 3
คลายร้อน 3
น้ำนมจากแม่ 3

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
คันก้น 14 มกราคม 2563
บ่อน้ำให้ชีวิต 14 มกราคม 2563
ลีลาของช้างป่า 14 มกราคม 2563
ตามหลังเพื่อน 14 มกราคม 2563
น้ำนมจากแม่ 14 มกราคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล