ศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  139     47

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 2
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน
คำสำคัญ :   มิวเซียมสยาม, นิทรรศการเสมือน, นิทรรศการ 360 องศา, virtual exhibition, นิทรรศการหมุนเวียน, นิทรรศการจัดวางเสียง, Sound installation, เสียง, เสียงอาเซียน, ASEARN, ประสบการณ์หู, ความแตกต่างหลากหลาย, เครื่องดนตรี
คำอธิบาย :  นิทรรศการหมุนเวียน ประสบการณ์หู สู่อาเซียน เป็นรูปแบบ Soud Istallatio นำเสนอประสบการณ์ของภูมิภาคอาเซียนผ่านการได้ยิน เสียงที่คุ้นเคยอาจมาจากที่ที่ห่างไกลไปกว่าพันกิโลเมตร บทเพลงที่ฟังดูแตกต่างอาจมาจากคนที่อยู่ข้างเรา และเมื่อเราเปิดหูฟังเสียงของผู้คน ดนตรี เมือง ธรรมชาติ อย่างตั้งใจ ไร้อคติ การเดินทางของเสียงก็จะพาเราไปรู้จักกับอาเซียนที่หลากหลายและคุ้นเคย อีกทั้งยังเป็นของเราทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ มิวเซียมสยามได้รับความร่วมมือจาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ‐ 20 ธันวาคม 2558
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 2 139
สูจิบัตรนิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน 129
Virtual Exhibition: นิทรรศการหมุนเวียน ประสบการณ์หู สู่อาเซียน 94
นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 1 71
นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: ภาพสิ่งของที่แค่มองเห็นก็ได้ยินเสียง 2 65

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Virtual Exhibition: นิทรรศการหมุนเวียน ประสบการณ์หู สู่อาเซียน 13 พฤษภาคม 2563
นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 1 11 กุมภาพันธ์ 2563
นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 2 11 กุมภาพันธ์ 2563
นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: ภาพสิ่งของที่แค่มองเห็นก็ได้ยินเสียง 2 11 กุมภาพันธ์ 2563
นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: ภาพบรรยากาศในนิทรรศการ 11 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 Virtual Exhibition: นิทรรศการหมุนเวียน ประสบการณ์หู สู่อาเซียน
2 สูจิบัตรนิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน
3 นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: ภาพสิ่งของที่แค่มองเห็นก็ได้ยินเสียง
4 นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: ภาพบรรยากาศในนิทรรศการ
5 นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: ภาพสิ่งของที่แค่มองเห็นก็ได้ยินเสียง 2
6 นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: ภาพบรรยากาศในนิทรรศการ
7 นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 1
8 นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 2