คณะกรรมการศาลเจ้าไหหลำ (เก๋งจิวโฮยก้วน)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  63     25

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การแสดงในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะกรรมการศาลเจ้าไหหลำ (เก๋งจิวโฮยก้วน)
คำสำคัญ :   ศาลเจ้าไหหลำเก๋งจิวโฮยก้วน, การแสดงผสมผสานทางวัฒนธรรม, การแสดงของเด็กนักเรียน, งานสมโภชเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ, ขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ, ตรัง, กันตัง
คำอธิบาย :  การแสดงผสมผสานทางวัฒนธรรมในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การแสดงในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ 63
การเชิดสิงโตในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ 34
งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ 26
โต๊ะบูชางานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ 26
งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ 23

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การแสดงในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
การเชิดสิงโตในงานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 โต๊ะบูชางานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
2 งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
3 งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
4 งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
5 งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
6 งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
7 งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
8 งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
9 งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ
10 งานสมโภชและขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าไหหลำ