ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  274     95

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ, บุรินทร์ รัชนกูล
คำสำคัญ :   covid 19, ไวรัสโคโรนา, เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019, ไวรัสอู่ฮั่น, coronavirus, covid-19, WuhanCoronavirus, covid, nCoV
คำอธิบาย :  ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 274

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 4 มีนาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่