อารยะ คชทีป

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  145     70

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การวางไข่ของหอยเชอรี่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อารยะ คชทีป
คำสำคัญ :   หอยเชอรี่, หอยเป๋าฮื้อน้ำจืด, ศัตรูพืช, การวางไข่
คำอธิบาย :  หอยเชอรี่ มีฉายาว่า "หอยเป๋าฮื้อน้ำจืด" หอยเชอรี่จัดเป็นหอยน้ำจืดประเภทฝาเดียว เป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว หอยเชอรี่ในอดีตเป็นศัตรูตัวร้ายของ "ต้นข้าว" เลยก็ว่าได้ เพราะหอยเชอรี่จะจอบกินพืชที่มีความนุ่มหรือเปื่อยยุ่ยได้เกือบทุกประเภท และที่โปรดสุดคือ "ต้นข้าวที่มีอายุ 10 วัน" เพราะมีความนุ่มและมีรสชาติอร่อย
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การวางไข่ของหอยเชอรี่ 145
บทประพันธ์ บทกลอน 61
บทประพันธ์ บทกลอน 58
บทประพันธ์ บทกลอน 57
บทประพันธ์ บทกลอน 51

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ผีเสื้อ 12 ตุลาคม 2563
ทะเลยามเย็น 12 ตุลาคม 2563
บรรยากาศยามเย็น 12 ตุลาคม 2563
บรรยากาศยามเย็น 12 ตุลาคม 2563
บรรยากาศยามเย็น 12 ตุลาคม 2563
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล