สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  60     25

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  หลักการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption 1
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
คำสำคัญ :   การถอดความ, การใช้โปรแกรมทำคำบรรยายแทนเสียง, Closed Caption, CC
คำอธิบาย :  คำบรรยายของตัวละคร + บรรยายแทนเสียงที่เกิดขึ้น บรรยายแทนเสียงที่เกิดขึ้นในวีดีโอด้วย เพื่อบอกถึงเสียงสิ่งคัญต่างๆ ที่มีความหมาย ณ ขณะนั้นเป็นอย่างไร หรือตัวละครคนไหนเป็นคนพูดคำพูดนี้อยู่ทำให้เราเข้าใจในสื่อที่กำลังรับชมอยู่ได้มากขึ้น
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หลักการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption 1 60
ภาพรวมหลักการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 1 55
การถอดความและใช้โปรแกรมในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 2 54
การถอดความและใช้โปรแกรมในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 1 53
ภาพรวมหลักการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 3 45

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาพรวมหลักการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 1 5 มกราคม 2564
การถอดความและใช้โปรแกรมในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 2 5 มกราคม 2564
การถอดความและใช้โปรแกรมในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง 1 5 มกราคม 2564
หลักการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption 2 5 มกราคม 2564
หลักการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption 1 5 มกราคม 2564
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล