พูลศรี กระจ่างพัฒน์วงษ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,480
  392

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  กล้วยหินเชื่อม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พูลศรี กระจ่างพัฒน์วงษ์
คำสำคัญ :   กล้วยหินเชื่อม, กล้วยเชื่อม, อาหารทำจากกล้วย, ขนมหวาน, ของว่าง, อาหารว่าง
คำอธิบาย :  กล้วยหินเชื่อม (กล้วยชนิดหนึ่งจะมีมากแถวจังหวัดชายแดนใต้ใกล้มาเลเซีย) นิยมต้ม และ เชื่อม ขนมหวานสูตรป้าส้อง อรุณพิบูลย์
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
กล้วยหินเชื่อม 1,480
ลอดช่องแก้วอัญชัน 854
เผือกเชื่อม 517
ข้าวเหนียวหน้าแพนงไก่ 368
ขนมรวมมิตร 362

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ขนมมงคล 15 มีนาคม 2560
แกงเขียวหวานไก่ 15 มีนาคม 2560
ผักดองทานกับขนมจีน 15 มีนาคม 2560
ถั่วฝักยาว แตงกวา 15 มีนาคม 2560
ผักดองทานกับขนมจีน 15 มีนาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล