สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,929
  18,683

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การไหว้พระสงฆ์
คำอธิบาย :  การไหว้พระสงฆ์
คำสำคัญ :   การไหว้พระสงฆ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
30
ผู้เข้าชม
28,880
ดาวน์โหลด
67,170
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การไหว้พระสงฆ์ 5,929
การไหว้พระสงฆ์ 2,539
การไหว้พระสงฆ์ 2,366
การกราบพระสงฆ์ 2,253
การกราบพระสงฆ์ 2,206

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) 21 ตุลาคม 2564
การไหว้ 17 กันยายน 2559
การไหว้ 17 กันยายน 2559
การไหว้ 17 กันยายน 2559
การไหว้ 17 กันยายน 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล