สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,058
  463

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ความลับของพืช ระดับปฐมวัย
คำอธิบาย :  ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องความลับของพืช ระดับปฐมวัย ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูสามารถนำไปสอนเด็ก ๆ ระดับปฐมวัยให้เข้าใจเนื้อหาง่าย ๆ เกี่ยวกับพืชในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรื่องพืชเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ คุ้นเคย
คำสำคัญ :   วิทยาศาสตร์, ปฐมวัย, ครู, อาจารย์, science, experiment, teaching
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
23
ผู้เข้าชม
5,262
ดาวน์โหลด
4,533
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ความลับของพืช ระดับปฐมวัย 1,058
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน 814
การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 526
STEM Career Guide 436
คู่มือครู การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 373

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 2 การสืบค้นแบบ Basic Search / Quick Search 22 กรกฎาคม 2564
สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 1 การสร้าง Account และประโยชน์ของ Account 22 กรกฎาคม 2564
สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 5 การกรองผลการค้นหา 22 กรกฎาคม 2564
สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 4 เทคนิคการสืบค้น 22 กรกฎาคม 2564
สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 3 การสืบค้นแบบ Advanced Search 22 กรกฎาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ความลับของพืช ระดับปฐมวัย 1,058 463
2 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน 814 514
3 การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 526 249
4 STEM Career Guide 436 979
5 คู่มือครู การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 373 308
6 นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 99 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 369 576
7 ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์" 299 195
8 นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 186 169
9 ร้านอาหารไทย ในสวิสเซอร์แลนด์ 66 87
10 ร้านอาหารไทย ในสวิสเซอร์แลนด์ 63 74