สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,320
  575

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ความลับของพืช ระดับปฐมวัย
คำอธิบาย :  ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องความลับของพืช ระดับปฐมวัย ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูสามารถนำไปสอนเด็ก ๆ ระดับปฐมวัยให้เข้าใจเนื้อหาง่าย ๆ เกี่ยวกับพืชในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรื่องพืชเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ คุ้นเคย
คำสำคัญ :   วิทยาศาสตร์, ปฐมวัย, ครู, อาจารย์, science, experiment, teaching
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
80
ผู้เข้าชม
15,905
ดาวน์โหลด
9,779
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ความลับของพืช ระดับปฐมวัย 2,320
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน 1,156
การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 1,155
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 101 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 723
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 99 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 665

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 104 เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2564 16 พฤศจิกายน 2564
VTR ขับเคลื่อน “อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย” สู่เวทีโลก 27 ตุลาคม 2564
VTR สินค้าฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อทรัพยากรที่ยั่งยืน 27 ตุลาคม 2564
VTR BCG: An Inclusive New Growth Engine เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย BCG Model 27 ตุลาคม 2564
VTR Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ) 27 ตุลาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ความลับของพืช ระดับปฐมวัย 2,320 575
2 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน 1,156 639
3 การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 1,155 327
4 นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 101 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 723 455
5 นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 99 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 665 950
6 นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 567 482
7 ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales 561 55
8 STEM Career Guide 559 1,082
9 นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 103 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 555 789
10 นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 102 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 543 382