สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  60,948
  4,657

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบงานสระอา
คำอธิบาย :  สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูก-สะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ \ภายใต้โครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ICT for Margialized Area) \ดูแลโครงการและดำเนินการผลิต กะทิกะลา คอมปานี www.katikala.com ศุ บุญเลี้ยง : ดูแลแปรรูป
คำสำคัญ :   สระไทย, สระ-า, คู่มือคุณครูสระ-า, เตรียมการสอนสระ, ใบงาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน, ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
50,858
ผู้เข้าชม
3,683,614
ดาวน์โหลด
3,212,894
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบงานสระอา 60,948
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ 45,960
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 40,133
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร 37,307
backdrop แนะนำหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง 29,388

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการฟ้อนเจิง 29 มิถุนายน 2565
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 2 การย่ำขุม 29 มิถุนายน 2565
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 3 ท่ามือพื้นฐาน 29 มิถุนายน 2565
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 4 ท่ามือเปล่าประกอบเท้า 29 มิถุนายน 2565
ฟ้อนเจิง เมืองลอง จ.แพร่ ตอนที่ 5 ท่าประกอบอาวุธ 29 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
31 แบบฝึกหัดอ่าน ฤ ฤา ฦ ฦา 5,787 1,064
32 โมเดล 3 มิติ ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 5,780 1,395
33 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ 5,488 2,207
34 แบบฝึกหัดอ่าน แจกลูก-สะกดคำ สระเ-อ 5,379 65,152
35 สาระวิทย์ ฉบับพิเศษ รวมบทความเด่น ฉบับที่ 1-45 (พ.ศ. 2556-2559) 5,210 1,509
36 พรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา 5,087 1,461
37 ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษาเรื่อง...รู้รับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 4,925 1,505
38 เคียวเกี่ยวข้าว-ภาพสี 4,834 1,632
39 ซอสามสาย เครื่องดนตรีไทย ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของซอสามสายและพ่อภูมิปัญญาซอสามสาย พ่อครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ 4,817 259
40 ป้ายพยัญชนะ 4,815 1,800